Ljusterös egen Don Quijote
Mats och Lena Erikssson har tampats med byråkratins långsamt malande kvarnar i snart två decennier för ett hållbart kretslopp ute på Ljusterö. Men skam den som ger sig, idag har han politiker, nämnder och förvaltningsrätten på sin sida och det som började med ett vindkraftverk 2005 är idag ett företag som tar tillvara på allt det Ljusterö har att erbjuda i form av energi, material och naturresurser.
Nedergårdens Förvaltning drivs av makarna Mats och Lena Eriksson och kampen började redan 1996 då de första ansökningarna för ett vindkraftverk inkom till berörda myndigheter. Först nio år senare stod det klart, men både under och efter den tiden så har Nedergårdens Förvaltning med Mats i spetsen gjort flertalet andra investeringar för ett ekologiskt och självförsörjande Ljusterö.
- Vi har byggt flera stora återvinningsstationer där vi tar emot allt material, från träd och buskar till sprängsten och jordmassor från utschaktningar och vägarbeten. Sedan bearbetar vi materialet och omvandlar det till sådant som vi annars skulle fraktat hit från fastlandet. Som exempelvis grus, förädlad jord, ved och liknande. Det används sedan till vägarbeten och liknande av de lokala invånarna och företagen, berättar Mats.

Faktum är att deras långa och enträgna arbete sträcker sig över ett brett område och de har lyckats med konststycket att få ett stort område utnämnt som utvecklingsområde av kommunen. Det ger större möjligheter att dra igång projekt som i slutändan berikar Ljusterö. För det är just att berika och utveckla Ljusterö som ligger makarna Eriksson varmast om hjärtat. Planer på ytterligare två vindkraftverk är nu inne i sitt slutskede och i och med det så skulle Ljusterö i teorin kunna drivas helt av grön och förnyelsebar energi. Men det handlar inte enbart om energi och materialåtervinning även om de är en stor del av kretsloppet så är ett ökat bestånd av djur och natur en stor del i de framtida planerna.
- Vi har exempelvis köpt upp ett antal mindre sjöar och öar där vi planterat ut svenska flodkräftor i hopp om att återställa och öka det naturliga beståndet. Vi har precis fått tillstånd att ha hjorthägn här på gården vilket kommer att innebära att vi kan erbjuda viltkött som är lokalt producerat. Drömmen är ett Ljusterö som är ett föredöme dit människor, fiskare och naturmänniskor vallfärdar för att uppleva en färgstark och levande natur, avslutar Mats Eriksson.

Nedergårdens Förvaltning HB

Bransch:
Företag/tjänster

Telefon: 070-334 07 37
Fax: 08-542 420 25


Email:
ljusterovind@hotmail.com

Adress:
Nedergårdens Förvaltning HB
Ängsbacken 3
48495 Ljusterö

| 13 SENASTE FÖRETAGEN